Стъпки за инвестиране в Global Crypto Fund!

1. Създай си User Wallet в Global Crypto Fund!


Как да си регистрирам User Wallet?

2. Инвестирай в Global Crypto Fund!


Как да инвестирам в Global Crypto Fund?

3. Добави токените си в MyEtherWallet!


Как да добавя GCF Token в MyEtherWallet?

4. Изтегли токените от Global Crypto Fund!


Как да изтегля GCF Token от Global Crypto Fund?